Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Aceste trei module sunt destinate formării continue a managerilor în educație.

Acest curs modular vă va ajuta să conceptualizaţi şi să  înţelegeţi semnificaţiile calităţii în educaţie şi a managementului calităţii, strategiile şi sistemele de asigurare a calităţii, să vă formaţi abilităţi de proiectare, monitorizare şi evaluare a sistemului calităţii în şcoală.

Acest curs modular destinat masteranzilor fiind însușit integral va ajuta persoanele respective să se cunoască mai bine pe sine și să-și dezvolte capacitățile, trăsăturile  de lider, manifestîndu-se  în acest rol prin  exercitarea unor  funcții de conducere, precum și în procesul de instruire în calitate de cadru didactic.

Modulul Managementul resurselor umane bazat pe competențe (MRUC) constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.

In acest curs sunt prezentate definiţii, principii, metode şi tehnici de management al resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului educational.

Modulul Managementul curriculumului bazat pe competenţe este unul crucial în formarea profesională a managerilor şcolari şi masteranzilor. Acesta fiind parcurs, oferă răspuns şi la întrebarea: ce elemente de calitate şi de progres induce instruirea pe competenţe în raport cu practica anterioară?