Bine ați venit pe Platforma MOODLE - MANAGEMENT EDUCAȚIONAL a UPS ”Ion Creangă”

Apreciem mult alegerea DVS și Vă asigurăm de calitatea serviciilor oferite de noi.                

Acest site reprezintă oferta de masterat în Management Educațional a cadrelor didactice și a managerilor în educație, activitate realizată în tehnologia învățământului blended-learning și gestionată de Catedra Științe ale Educației și Management, Facultatea Științe ale Educației și Informatică.

Va mulțumim pentru colaborare. Mult succes!

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Modulul Politici educaţionale și cadrul legislativ-normativ reflectă aspectele de renovare conceptuală, teleologică, curriculară, metodologică, tehnologică a învăţământului în actualitate din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor şi a conceptului asigurării calităţii educaţiei, oportunitatea edificării şi compatibilizării sistemului educaţional la cerinţele societăţii democratice bazată pe cunoaştere şi informatizare, tendinţele moderne din educaţie.

Modulul Managementul resurselor umane în instituțiile educaționale (MRUIE) constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.

In acest curs sunt prezentate definiţii, principii, metode şi tehnici de management al resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului educational.

Modulul Managementul Schimbării și inovării în instituțiile educaționale este unul determinant în formarea managerilor în educaţie în condiţiile educaţiei şi societăţii în schimbare. Prin parcurgerea acestui modul veţi cunoaşte fenomenul schimbării la nivel individual şi organizaţional, specificaţiile managementului schimbării în contextul transformărilor din învăţământ, veți dezvolta competenţe generale şi specifice de a produce schimbarea.

Modulul Managementul curriculumului bazat pe formarea de competenţe (MCBFC) este unul crucial în formarea profesională a managerilor şcolari şi masteranzilor. Acesta fiind parcurs, oferă răspuns şi la întrebarea: ce elemente de calitate şi de progres induce instruirea pe competenţe în raport cu practica anterioară?

Acest curs modular vă va ajuta să conceptualizaţi şi să  înţelegeţi semnificaţiile calităţii în educaţie şi a managementului calităţii, strategiile şi sistemele de asigurare a calităţii, să vă formaţi abilităţi de proiectare, monitorizare şi evaluare a sistemului calităţii în şcoală.

Acest curs este destinat managementului instruirii prin utilizarea resurselor/tehnologiilor digitale în educație. Cursul vă va oferi o explicație conceptual-metodologică a implementării tehnologiilor moderne în educație.

Acest curs modular destinat masteranzilor fiind însușit integral va ajuta persoanele respective să se cunoască mai bine pe sine și să-și dezvolte capacitățile, trăsăturile  de lider, manifestîndu-se  în acest rol prin  exercitarea unor  funcții de conducere, precum și în procesul de instruire în calitate de cadru didactic.