Bine ați venit pe Platforma MOODLE - MANAGEMENT EDUCAȚIONAL a UPS ”Ion Creangă”

Apreciem mult alegerea DVS și Vă asigurăm de calitatea serviciilor oferite de noi.                

Acest site reprezintă oferta de formare continuă și masterat a cadrelor didactice și a managerilor în educație, activitate realizată în tehnologia învățământului blended-learning și gestionată de Facultatea Științe ale educației și Informatică.

Va mulțumim pentru colaborare. Mult succes!

  •      

  • FORMAREA CONTINUĂ A MANAGERILOR ÎN EDUCAȚIE (Modulele A, B, C)

    Acest curs modular/integrat de management educațional este destinat formării continue a managerilor în educație în perspectiva realizării prevederilor Codului educației și Strategiei „Educația 2020. Astfel, competențele manageriale formate/dezvoltate vin să asigure activitatea de conducere a unității școlare adecvat proceselor de renovare conceptuală, curriculară, metodologică, tehnologică a învățământului din perspectiva competențelor și asigurării calității educației.

  • MASTERAT ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

    Studiile de Masterat în Managementul  Educațional vin să asigure formarea profesională a managerilor în educație conform Standardelor  de formare și Standardelor de funcție și, astfel, profesionalizarea activității de conducere în sistemul educațional, condiție  indispensabilă în edificarea unui sistem de învățământ deschis, concurențial, performant, de calitate și de funcționare pe principii democratice.

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Însușirea prevederilor acestui modul vă va ajuta să concepeți esența managementului educațional în actualitate, să vă formați competențe de management al organizației școlare, aplicare a funcțiilor manageriale pe domeniile cheie de activitate managerială,  competențe de dezvoltare organizațională în perspectiva noilor politici educaționale promovate de Codul Educației și Strategia „Educația 2020”

Parcurgerea acestui Modul vizează domeniul prioritar, de bază a activității manageriale vă va asigura pregătirea corespunzătoare în managementul curriculumului (elaborare, implementare, evaluare) în perspectiva didacticii și monitorizării/evalurii formării competențelor. Competențele formate/dezvoltate integrează și managementul unității școlare bazat pe competențe cu specificațiile sale, aspecte-cheie în redimensionarea managementului educațional în actualitate.

Modulul prevede formarea de competențe în managementul calității, accentul fiind pus pe conceperea calității în educație și a însușirii practicilor de implementare (Modelul procedural și Modelul transformațional), de elaborare și implementare a sistemului (de management) de asigurare a calității raportat la modelele internaționale ISO și EFQM  prin conceperea  și centrarea Proiectului de dezvoltare instituțională (PDI) pe implementarea conceptului calității, valorificarea practicilor avansate de aplicare a unor criterii și indicatori a educației de calitate.

Modulul Politici educaţionale și cadrul legislativ-normativ reflectă aspectele de renovare conceptuală, teleologică, curriculară, metodologică, tehnologică a învăţământului în actualitate din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor şi a conceptului asigurării calităţii educaţiei, oportunitatea edificării şi compatibilizării sistemului educaţional la cerinţele societăţii democratice bazată pe cunoaştere şi informatizare, tendinţele moderne din educaţie.

Modulul Managementul Schimbării și inovării în instituțiile educaționale este unul determinant în formarea managerilor în educaţie în condiţiile educaţiei şi societăţii în schimbare. Prin parcurgerea acestui modul veţi cunoaşte fenomenul schimbării la nivel individual şi organizaţional, specificaţiile managementului schimbării în contextul transformărilor din învăţământ, veți dezvolta competenţe generale şi specifice de a produce schimbarea.

Acest curs modular vă va ajuta să conceptualizaţi şi să  înţelegeţi semnificaţiile calităţii în educaţie şi a managementului calităţii, strategiile şi sistemele de asigurare a calităţii, să vă formaţi abilităţi de proiectare, monitorizare şi evaluare a sistemului calităţii în şcoală.

Modulul Managementul resurselor umane în instituțiile educaționale (MRUIE) constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.

In acest curs sunt prezentate definiţii, principii, metode şi tehnici de management al resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului educational.

Modulul Managementul curriculumului bazat pe formarea de competenţe (MCBFC) este unul crucial în formarea profesională a managerilor şcolari şi masteranzilor. Acesta fiind parcurs, oferă răspuns şi la întrebarea: ce elemente de calitate şi de progres induce instruirea pe competenţe în raport cu practica anterioară?

Acest curs modular destinat masteranzilor fiind însușit integral va ajuta persoanele respective să se cunoască mai bine pe sine și să-și dezvolte capacitățile, trăsăturile  de lider, manifestîndu-se  în acest rol prin  exercitarea unor  funcții de conducere, precum și în procesul de instruire în calitate de cadru didactic.